מבקרים באשכול

ביקור חיילי מת"ק
ביקור אנשי ביטחון
משלחת מרכז גולדה
תרומת בימבות באדיבות הבונים החופשיים