קשר עם

o מפגשי הכנה לקראת כניסה לאשכול.
o קבוצת הורים.
o הזמנה לתצפיות והדרכה.
o טיפולים דיאדים.
o השתתפות באירועים אשכוליים.
o במה מעצימה להורים.
o ועד הורים – הורים מובילים.