פלאייר אשכול גנים פלורה
ספטמבר 2019
אשכולית ספטמבר
אשכולית יוני
אשכולית מאי
אשכולית מרץ
אשכולית ינואר
אשכולית אוקטובר
אשכולית נובמבר
אשכולית דצמבר