חזון ואני מאמין

"החזון מפנה עיניו פנימה והופך – חובה.
החזון נושא עיניו סביבו והופך – שאיפה.
החזון נושא עיניים למעלה והופך – אמונה."

שמואל סטיפן ווז

אשכול גנים פלורה, הינו מרכז רב תחומי מותאם וחדשני ללקויות מורכבות,
אשר מסייע ומסתייע בקהילה רב תרבותית,
ומפתח את יכולות התלמידים ומשפחותיהם להשתלבות בה.