קלינאות תקשורת

קלינאי התקשורת באשכול עוסקים בקידום יכולות התלמידים בתחומי:

תקשורת

שפה דיבור

אכילה ובליעה

תפקודי שמיעה

שני הראשונים מבוצעים תוך אפשרות למתן אמצעים חלופיים: לוחות תקשורת, מכשירי תקשורת,
לימוד שפת הסימנים, שימוש באייפד ככלי להבעה ועוד.

                                         
חדר קלנאיות                                                                     ורה – קלינאית תקשורת